Política d'enviament

 

Enviaments

 • Els terminis de lliurament oscil·len entre les 24 i les 48 hores a elecció del client (pudiéndo arribar a les 72h en alguns casos). No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. En poblacions rurals allunyades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas el lliurament en 24 hores.
 • Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.
 • El client disposarà de 72 hores per a comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per a comprovar que s'inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passades aquestes 72 hores es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per mala qualitat, error de producte  o fallades amb l'enviament.
 • Es considerarà lliurat una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És en les pròximes 72 hores quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que poguessin existir.
 • En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per a poder reclamar la incidència a l'empresa de transport. De la mateixa forma és convenient deixar constància a l'empresa de transport:
  • Redyser: 902 060 118
  • Tourline: 902 34 33 22
  • Seur: 902 10 10 10
  • Correu-vos (Ceuta i Melilla): 902 19 71 97
 • Pots consultar tot el relatiu a despeses d'enviament en la web carnsromeuonline.com

 

Desistiment

A aquest efecte, Carnsromeu informa que el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per a poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contempla la possibilitat de fer-ho emplenant un formulari de manera telemàtica. Amb la finalitat d'escurçar els temps i que pugui realitzar la devolució d'una forma còmoda i sense demores, des de Carnsromeu li aconsellem que faci ús d'aquesta opció i empleni el formulari de desistiment.

Conforme a la legislació vigent, es pot procedir deixar sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat de justificar tal decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s'han de complir les condicions exposades en aquest document: 

El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament

No obstant això, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.
 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 7. El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.
 8. Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d'aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.
 9. El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintados pel consumidor i usuari després del lliurament.
 10. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 11. Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.
 12. El subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.
 13. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

D'acord amb el punt d i e;

 1. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 2. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament

CarnsRomeu, SL no podrà procedir a acceptar la devolució de la mercaderia o productes lliurats si la comunicació es realitza passades 48h del lliurament.

Dins d'aquest termini, una vegada rebem el/els producte/s, et retornarem els diners segons la forma de pagament que hagis utilitzat:

 • Si vas pagar amb targeta, mitjançant el sistema de Shopify payments, l'abonament el realitzarem en el teu compte en un termini de 48 a 72 hores.
 • Si el pagament el vas fer per transferència , et demanarem un número de compte per a fer-te l'abonament. Tingues en compte que poden passar fins a 48h hàbils fins que es vegi reflectit en el teu compte bancari.
 • Per a la resta de les formes de pagament, et sol·licitarem un número de compte per a fer-te l'abonament.

Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Cistell cart 0
T'has subscrit al nostre newsletter!
Català
CA